dodajcie coś o Marcinie Górskim

dodacie coś o Marcinie Górskim? Zainteresowała mnie jego postać. Jeżeli tak to dziękuję :)